Praten over genderidentiteit? Hoe pak ik dat aan?

Wie ben ik? Die vraag past bij de zoektocht, die iedere jongere aangaat in zijn puberteit. Je wilt ontdekken wie je bent. Dit gaat vaak niet zonder slag of stoot en roept ook veel onzekerheden op. Je lichaam verandert en je hormonen vliegen soms in het rond. Hoe kun je als ouder dit proces ondersteunen?

Uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid blijkt het volgende:

Zeven op de tien ouders praten nooit met hun kind over genderidentiteit. Hoewel deze ouders wel openstaan voor een dergelijk gesprek, denkt ruim de helft dat hun kind er geen behoefte aan heeft.

Om dit taboe te kunnen doorbreken deel ik de volgende tips met jou:

Zoek informatie

Ga als ouder zelf op zoek naar informatie over gender en seksuele voorkeur. Zelf info zoeken toont je kind dat je ook echt moeite wil doen. Je leert op die manier verder kijken dan de stereotiepe ideeën. Op die manier hoef jij je kind niet alle vragen te stellen, maar kan je kind ook met vragen naar jou toe komen.

Creëer een veilige sfeer

Veel jongeren zijn bang om met hun ouders over gevoelens te praten. Ze vrezen dat hun ouders hen zullen afwijzen of dat ze hun ouders zullen teleurstellen. Ondersteuning begint met het werken aan een veilige band tussen jou en je kind: Werk aan een open, vertrouwelijke sfeer in je gezin.

Wanneer praten lastig voor je is

Wie niet gemakkelijk praat, kan op andere manieren zijn kind steunen. Dat kan bijvoorbeeld door voor je kind op te komen wanneer die negatieve ervaringen meemaakt. Door naar hen te luisteren leer je herkennen wat hen raakt. Of leg eens op het kussen van jouw kind een foto of kaartje met daarop een passende tekst, dat jij jouw kind ziet en hem accepteert zoals hij is.

Maak contact met vrienden

Een andere manier om steun te geven, is door interesse te tonen in de vrienden of partner van je kind. Door de vrienden of partner van je kind te aanvaarden, toon je warmte naar je kind toe. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat de vrienden ook welkom zijn bij je thuis, dat je hen graag zou leren kennen, of dat je het fijn zou vinden als hun partner ook zou komen naar het familiefeest.

Rolmodellen

Vertel aan je kind dat het oké is als die zou worstelen met hun identiteit of seksualiteit.Daarnaast kan je je kind in contact brengen met rolmodellen. Via social media zijn er voldoende mogelijkheden om op een positieve manier in “contact” te komen met die rolmodellen. Een mooi boek, dat dit proces beschrijft is het boek: Confettiregen van Splinter Chabot. Je leest mee hoe hij opgroeit en worstelt met zijn eigen identiteit.

Algemene vragen stellen

Je vraagt je wellicht zelf ook af hoe je kind zelf over deze thema’s denkt. Je hoeft niet meteen vragen te stellen over de gevoelens van je kind zelf, je kan beginnen met vragen over de thema’s op zich: Wat denkt je kind over transgender personen? Hoe staat je kind tegenover alle media-aandacht over dit onderwerp? Kent je kind LGBT+ personen? Geef ook aan wat jouw eigen kijk en ervaring hiermee is. Je kan dit doen aan de hand van een krantenartikel, een youtubefilmpje of iets op tv. Spreken over seksualiteit en gender met ouders kan ongemakkelijk zijn voor je kind. Ook wanneer jij als ouder aanspreekbaar en begripvol bent, is het niet altijd makkelijk voor je kind.

Ga het proces aan. Zoals je leest, kan dit op vele verschillende manieren. Het kan je kind helpen in zijn zoektocht naar zichzelf.