samenwerking
met scholen

Vanaf mei 2017 kan ik ook voorzien in de hulpvraag van het kind, de ouders en de basisschool.

Heeft u een kind, dat niet lekker in zijn vel zit en daardoor onrustig is, sneller geïrriteerd, concentratieproblemen heeft, zich terugtrekt of ander gedrag vertoont waar u geen grip op krijgt? Signaleert u als ouder, leerkracht, intern begeleider, directeur of schoolbestuur dat er hulp nodig is? Kan de school, ondanks hun goede wil en inzet van interventies (nog) niet komen tot een passende aanpak? Neem dan de tijd om even contact met mij op te nemen.

Ik kan binnen de school kinderen individueel of in groepjes begeleiden. Ik werk met doelen, die samen opgesteld worden met kind, ouders en de school, zodat er een optimale samenwerking op gang kan komen. Samen kom je verder! Indien nodig kan ik ook de samenwerking met externe partners intensiveren om het kind tot groei te laten komen. De vraag van het kind staat centraal. Hij/zij kan tot verandering komen wanneer de juiste aanpak wordt ingezet. In een direct overleg tussen kind, school en ouders wordt de hele omgeving ingezet om het optimale resultaat te kunnen bereiken. Ik kan ondersteuning bieden op alle vakgebieden binnen de basisschool (Master SEN RT modules), begeleiden van gedrag (4 jarige opleiding tot kindertherapeut), teams coachen in het begeleiden van het gedrag van kinderen (Master SEN coachmodules) en indien je intern begeleider uitvalt, ook tijdelijke vervanging bieden.

Interesse?

Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact met me op. En bekijk de filmpjes op deze website om kennis met mij te maken.

Samenwerken met de basisschool

Download met onderstaande link de folder over samenwerken met basisscholen (directie, medezeggenschapsraad, ouderraad en natuurlijk met de ouders)