Werkwijze

Aanmelding: Na een korte telefonische kennismaking of aanmelding via de mail maken we een afspraak voor een intakegesprek. Jullie krijgen een vragenlijst toegestuurd om in te vullen.

Intake: In het intakegesprek gaan we dieper in op de reden van aanmelding, de mogelijke zorgen en de verwachtingen. Dit gesprek voer ik met beide ouders, zonder kinderen.  Ik geef jullie concrete tips mee voor thuis. Om het opvoeden leuker en gemakkelijker te maken.

Sessies: Na de intake volgen 5 sessies met het kind individueel om te kijken waar het kind zelf het meeste last van heeft, wat hij zou willen en nodig heeft om de gewenste situatie te bereiken.
Ook wordt er gekeken naar welke kwaliteiten hij  in huis heeft om het doel te bereiken. De sessies met jullie kind duren 3 kwartier.  Soms kan ook een van de ouders of een broer of zus uitgenodigd worden om deel te nemen. Dit alles gebeurt in samenspraak met jullie kind. Hij heeft de regie over dit proces.

Evaluatiegesprek: Na 5 sessies volgt een tussentijds evaluatiegesprek met elkaar om te kijken welke veranderingen er al hebben plaatsgevonden.
Hoe ouders of andere betrokkenen het kind het beste kunnen ondersteunen, want een positieve samenwerking met elkaar vergroot het succes van de therapie. Soms kan er nog een observatie in de klas nodig zijn of overleg met de leerkracht, huisarts of andere specialisten.

Sessies: Na het evaluatiegesprek volgen er nieuwe sessies tot het kind zijn of haar doel bereikt heeft. Hoeveel sessies een kind nodig heeft hangt af van het soort klacht, de wens, het tempo van het kind en de steun van zijn omgeving. Gemiddeld kan een kind in 5-15 sessies zijn eigen kracht (her)ontdekken en zijn klacht oplossen. Het kind geeft vaak zelf aan wanneer het tijd is om af te ronden.

Eindgesprek: We sluiten af met een eindgesprek. Natuurlijk is het mogelijk om na het afronden van het traject later weer contact op te nemen bij een nieuwe vraag.

Jouw investering

Een sessie, intakegesprek of oudergesprek duurt een uur.
Je investering bedraagt €80 per uur.

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de sessies (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar of dit bij u het geval is.

Ik ben ook aangesloten bij de Jeugdzorg van West Brabant Oost. Voor de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda kan de begeleiding vergoed worden. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking vanuit CJG.

Soms kan psychosociale hulp ook gefinancierd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Hierover kunt u informatie opvragen bij de gemeente.

We zijn heel blij dat Carola op ons pad gekomen is. Ze ziet onze zoon met zijn sterke eigenschappen en dat doet hem, en ons als ouders, enorm goed.

Neem vrijblijvend contact op

Ik help u graag verder