Hoe je veerkracht kunt ontwikkelen.

Ieder kind krijgt in zijn leven te maken met teleurstellingen, onzekerheden en angsten om uitdagingen aan te gaan. Om te kunnen groeien en nieuwe dingen te leren, is het nodig om “pijn” te lijden. Het hoort er allemaal bij, want nieuwe dingen leren is – net als het leven – een kwestie van vallen, opstaan en weer doorgaan. We moeten “groeipijn” daarom niet vermijden, maar kinderen sterker maken, zodat ze ermee om kunnen gaan. Veerkracht is hierbij het sleutelwoord.

Hoe bouw je structureel aan veerkracht?

Zorg voor positieve emoties

Hoe meer positieve emoties kinderen ervaren, hoe meer veerkracht ze opbouwen. Zorg dus voor zoveel mogelijk positiviteit in huis. Maak plezier, laat kinderen zich trots en geliefd voelen, prikkel hun nieuwsgierigheid, wees enthousiast en vrolijk, geef hoop en zorg voor voldoende ontspanning.

Focus op sterke punten

Word een sterke-punten-spotter en benoem, stimuleer en complimenteer de sterke punten van je kinderen zoveel mogelijk. Het gaat hierbij niet om uitblinken, maar om kwaliteiten als creativiteit, doorzetten, vriendelijkheid en humor.

Versterk emotieregulatie

Het is van belang dat je je kinderen leert hoe ze hun emoties kunnen controleren. Bereid ze voor op voor hen lastige situaties, ga in gesprek over hun gevoelens, leer ze alternatieve manieren aan en vooral ook: zet spellen in om emotieregulatie te oefenen. Denk aan het verliezen van een spel en hoe daarmee om te gaan.

Werk aan impulscontrole

Leer je kinderen hoe ze hun impulsen kunnen controleren, zodat ze niet handelen zonder eerst na te denken. Bespreek voor jouw kind uitdagende situaties vooraf, zodat hij voorbereid is in lastige situaties en weet wat hij kan doen. Leer kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en oefen impulscontrole met reactiespellen, zoals Halli Galli, Speedcups of Kakkerlakkensalade.

Stimuleer optimistisch denken

Optimistisch denken gaat over geloven dat je situaties ten goede kunt keren en dat je je toekomst in positieve zin kunt beïnvloeden. Help je kinderen bij het onderzoeken van hun eigen gedachten, leer ze hoe ze negatieve gedachten kunnen ombuigen naar positieve gedachten (een hulpmiddel kan de Leerkuil zijn) en helpt hen bij het herkennen, uitdagen en ombuigen van denkfouten.

Maak oorzaak en gevolg duidelijk

Maak de relatie tussen oorzaak en gevolg zichtbaar. Stimuleer kinderen om verantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen aandeel in problemen, waarbij ze leren om problemen niet als permanent, maar als tijdelijk te zien en waarbij ze het niet groter maken dan het is.

Stimuleer empathie

Leer je kinderen hoe ze anderen verbaal en non-verbaal kunnen ‘lezen’ en hoe ze zich kunnen inleven in de gevoelens van anderen. Bespreek sociale situaties, organiseer activiteiten waarbij de kinderen samen kunnen werken en spelen en geef vooral het goede voorbeeld.

Bouw vertrouwen in eigen kunnen op

Daag kinderen uit om nieuwe dingen te proberen en zorg hierbij voor voldoende succeservaringen, zodat kinderen kunnen ervaren dat hun inspanning leidt tot een positief resultaat.

Stimuleer een groeimindset

Help je kinderen de overtuiging te ontwikkelen dat ze altijd een beetje beter in iets kunnen worden. Leer ze dat er nieuwe verbindingen in je hersenen ontstaan wanneer je iets aan het leren bent, stimuleer het maken van fouten en geef complimenten gericht op het proces. Denk aan: je hebt goed doorgezet of dat heb je handig aangepakt.