5 tips om jouw kind te helpen bij pestgedrag

Deze week: de week tegen pesten. 27 september t/m 01 oktober 2021

Dat brengt mij terug naar mijn eigen kindertijd. Ik kwam een keer tijdens de pauze het schoolplein oplopen. Iedereen liep van mij weg en als ik dichterbij kwam dan deden ze of ik vlooien had. Ik voelde me verward en alleen. Zeker, omdat ik steeds vroeg wat er aan de hand was en niemand mij uitleg wilde geven. Ik ben naar huis gelopen en kon niet meer stoppen met huilen.

Wat als je dit dagelijks meemaakt? Dan doet dat afbreuk aan jouw gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook als ouder voel je je vaak machteloos. Hier 5 tips om jouw kind te helpen bij pestgedrag.

  1. Vraag de situatie helemaal uit

Laat je kind vertellen over de situatie. Vraag nieuwsgierig alles uit en luister. Parkeer je eigen emoties en gedachten op dit moment. Door de situatie na te spelen met spelmateriaal, zoals poppetjes, playmobil, lego, blokjes, knuffels kunnen kinderen vaak makkelijker vertellen wat er aan de hand is. Het lijkt op dat moment niet direct over henzelf te gaan. Gaat het om een incident of gaat het om structureel pesten? Vraag waarmee je je kind kunt helpen. 

2. Geef aandacht aan alle emoties die loskomen.

Geef erkenning. Ik begrijp, dat je verdrietig bent. Het is ook heel naar wat er gebeurd is.

Bied troost. Ik zie ook dat je boos bent en dat snap ik. Het is heel vervelend, dat jij alweer alleen stond op het plein. Je mag boos en verdrietig zijn.
Troosten doe je net zo lang tot je kind rustig geworden is.

3. Bedenk samen oplossing en oefen die. (wees slimmer)

Pesters vinden de reactie van de ander vaak interessant of leuk om uit te lokken. Zorg er daarom voor, dat jouw kind weet wat hij kan doen in een vervelende situatie.

Leer je kind om een vraag te stellen. vb he stomkop. O, ja heet ik zo? Ik dacht het niet. En loop dan stevig weg. Door een vraag te stellen, breng je de ander in verwarring en zet je hem aan het denken en in die tussentijd ben jij allang weggelopen. Slimme truc!

Oefen dit thuis alvast met rollenspel of spelmateriaal en doe dit met humor. Gebruik bv. grappige stemmetjes of speel bepaalde typetjes na. Door dit vaker samen te doen, zul je merken dat je kind vaardiger en zelfverzekerder word in pestsituaties.

4. Zorg goed voor jezelf.

Wanneer jouw kind gepest word, kun je jezelf ook heel rot voelen. Je ziet jouw kind struggelen en dat wil je niet. Zorg ervoor, dat jij jouw hart kunt luchten bij een zus, vriendin of een sportmaatje. Jij kan dan jouw eigen batterij opladen en er zijn voor jouw kind op het moment dat hij jou nodig heeft.

5. Stop het pesten niet? Kom in actie!

Tijdens het onderzoek met jouw kind ontdek je wel of het eenmalig incident is of dat er meer aan de hand is? Maak pesten bespreekbaar bij leerkracht(en), kinderen, ouders en zorg voor een gezamenlijke aanpak.

En kom je er niet aan uit? Neem dan contact op met mij.

[email protected]