In gesprek met een ouder en een kind in mijn rol als intern begeleider op een basisschool: