Privacy (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Ik voldoe aan deze wetgeving door:

  • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
  • het uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier
  • het bijhouden van een register met datalekken, die zijn opgetreden
  • het aantonen, dat een cliënt (of de ouders van de cliënt) daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier

Ik zorg ervoor dat uw privacy en die van uw kind gewaarborgd is. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en die van uw kind
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en die van uw kind.

Verder verwijs ik u naar mijn Privacydocument, dat ik altijd toevoeg aan mijn behandelovereenkomst.