• Telefoon : 06-49293552
  • Adres : Lucia Eijckenstraat 78, 4921 AN Made

Intakegesprek (60 minuten) : € 50,-

Therapiesessie (50 minuten): € 75,-

Oudergesprek (60 minuten):  € 75,

Verslaglegging en gesprekken met scholen of andere partijen reken ik uurtarief.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig! (mag natuurlijk wel, zeker wanneer je gebruik wilt maken van de vergoeding vanuit Jeugdzorg) Sinds mei 2018 ben ik aangesloten bij de gemeente West Brabant Oost. Kijk op www.kiesjezorg.nl voor meer informatie.

Ik ben lid van de beroepsvereniging: VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten) Lidnummer 566.17.A Voor aanvullende informatie kunt u kijken op www.vit-therapeuten.nl

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KVKnummer: 65921291

Overzicht van zorgverzekeraars die de consulten/sessies/behandelingen van VIT therapeuten vergoeden vanuit het aanvullende pakket. https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/overzicht-vergoedingen/

* Aan dit overzicht kan geen enkel recht worden ontleend. Neemt u als cliënt dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van uw VIT therapeut vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, alternatieve behandelingen, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.

Mijn AGB-code therapeut: 90104151 en mijn AGB-code praktijk: 90063478

Als de verzekeringsmaatschappij de therapie niet vergoed, kunt u de gemaakte kosten voor de therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.

De ouders en het kind weten, dat de sessies opgenomen kunnen worden op video om mezelf te kunnen blijven ontwikkelen. Ik gebruik deze opnamen uitsluitend ter vervanging van aantekeningen. Na het terugkijken van de opnamen worden ze meteen gewist.

In de behandelovereenkomst staan de voorwaarden van de therapie beschreven. Deze wordt door de ouders en de therapeut na afloop van de intake ondertekend.

Na aanmelding (telefonisch of per email) maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het gesprek krijgt u een vragenlijst om in te vullen, in het gesprek gebruiken we de vragenlijst als leidraad.

Daarna volgen er ongeveer 5 tot 7 sessies met uw kind en hebben we een evaluerend oudergesprek. Tijdens dit gesprek praten we over de ervaringen en mogelijke veranderingen en het eventuele vervolg.

Ik werk met de Meldcode.

………..en heeft u een klacht? Maak hem bespreekbaar. Ik zoek graag een oplossing met u.  En voor noodgevallen werk ik samen met Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op https://www.scag.nl/media/1081/clientfolder-feb-2017.pdf