• Telefoon : 06-49293552
  • Adres : Lucia Eijckenstraat 78, 4921 AN Made

Ik streef er naar de wachttijd tussen uw aanmelding en het eerste gesprek zo kort mogelijk te houden.
De wachttijd op dit moment is minstens 8 weken voor het eerste gesprek.
Er kunnen wachttijden tussen het eerste gesprek en de begeleiding van uw kind zijn, omdat mijn begeleidingsuren vol zitten. In goed overleg bekijken we de mogelijkheden.